کتاب دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه – شماره 3

[ad_1]

‘).css(‘position’, ‘absolute’).appendTo(document.body); var imgzoomAfter = { width: imgzoom.outerWidth(), height: imgzoom.outerHeight() }; var windowDim = { width: jQuery(window).width(), height: jQuery(window).height() }; if (imgzoomAfter.width > (windowDim.width – config.imageMargin * 2)) { var nWidth = windowDim.width – config.imageMargin * 2; imgzoomAfter.height = (nWidth / imgzoomAfter.width) * imgzoomAfter.height; imgzoomAfter.width = nWidth } if (imgzoomAfter.height > (windowDim.height – config.imageMargin * 2)) { var nHeight = windowDim.height – config.imageMargin * 2; imgzoomAfter.width = (nHeight / imgzoomAfter.height) * imgzoomAfter.width; imgzoomAfter.height = nHeight } imgzoomAfter.left = (windowDim.width – imgzoomAfter.width) / 2 + jQuery(window).scrollLeft(); imgzoomAfter.top = (windowDim.height – imgzoomAfter.height + 20) / 2 + jQuery(window).scrollTop(); var closeButton = jQuery(‘Close’).appendTo(imgzoom).hide(); if (hideClicked) { clickedLink.css(‘visibility’, ‘hidden’) } imgzoom.addClass(config.className).css(imgzoomBefore).animate(imgzoomAfter, config.speed, function () { closeButton.fadeIn(config.doubleSpeed) }); var hideImgzoom = function () { closeButton.fadeOut(config.doubleSpeed, function () { imgzoom.animate(imgzoomBefore, config.speed, function () { clickedLink.css(‘visibility’, ‘visible’); imgzoom.remove() }) }); return false }; imgzoom.click(hideImgzoom); closeButton.click(hideImgzoom) }; var preload = new Image(); preload.src = displayImgSrc; if (preload.complete) { preloadOnload() } else { clickedLink.setLoadingImg(); preload.onload = preloadOnload } return false } }) }; $(document).keydown(function (e) { if (e.keyCode == 27) { $(‘div.jquery-image-zoom a’).click() } });
//jquery.anchor
$(document).ready(function () {
$(“a.anchorLink”).anchorAnimate();
});
jQuery.fn.anchorAnimate = function (settings) {
settings = jQuery.extend({
speed: 1000
}, settings);
return this.each(function () {
var caller = this;
$(caller).click(function (event) {
event.preventDefault();
var elementClick = $(caller).attr(“href”);
var destination = $(elementClick).offset().top – 0;
$(“html:not(:animated),body:not(:animated)”).animate({ scrollTop: destination }, settings.speed, function () {
});
return false;
});
});
}

راهنمای مطالعه کتاب‌ها

برای مطالعه کتاب‌ها، لازم است اپلیکیشن کتابراه را در موبایل، تبلت یا رایانه خود نصب کنید.

معرفی دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه – شماره 3

توسعه پایدار ایران اسلامی مستلزم ایجاد زیرساخت‌های علمی به ویژه در حوزه علوم انسانی است. در این میان علوم حسابداری و مدیریت با توجه به نفوذ فراگیر در میان علوم انسانی نقشی بی‌بدیل در توسعه و رشد کشور ایفا می‌کند. بشر در شروع قرن بیست و یکم با تحول شگرفی مواجه شد. این تحول محصول تغییر مفهوم ارتباط، اطلاعات و رسانه بوده است. دگرگونی در ارتباط و انتقال اطلاعات، امکانات آموزشی و پژوهشی را در اختیار بخش بسیار بزرگتری از مردم جهان قرار داد. توسعه آموزش، منجر به ظهور مفاهیم جدیدی در رسانه شد و افراد مختلف را قادر ساخت تا به منابع علمی بروز دسترسی پیدا کنند. تغییر فناوری در کنار افزایش دانشجویان و محققین باعث شد تا مقالات علمی زیادی در مجامع علمی، همایش‌ها و نشریات پژوهشی منتشر شود.

با این نگاه نشریه “مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه” توسط موسسه تحقیقانی مدیریت دانش شباک و با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش هنر و مطالعات علوم انسانی می‌پردازد. از اینرو از تمام اساتید، صاحبنظران، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به مطالعات علوم انسانی و هنر دعوت می‌نماید با ارسال مقالات علمی خود از طریق وب سایت نشریه در پربارتر کردن این نشریه ما را یاری نمایند.

ادامه

فهرست مطالب

-بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان‌های پروژه محور

-تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی سازمان و تأثیر شیوه‌های مدیریت منابع انسانی از طریق مدل سیستمی مدیریت دانش

-توسعه الگوی بازاریابی شبکه‌ای و راهکارهای پیشرفت آن در ایران؛ مطالعه موردی: شرکت بازاریابان ایران زمین

-بررسی تاثیر سیستم‌های کامپیوتری اتوماسیون اداری بر بهره‌وری عملکرد کارکنان

-میزان بکارگیری مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی؛ مورد مطالعه آموزش و پرورش شهرستان رستم، استان فارس

-مدل سازی عوامل مؤثر بر پذیرش خرید از طریق گوشی‌های هوشمند؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه زابل

-ارزیابی عملکرد و تخصیص عادلانه منابع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها؛ مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان تهران

-نقش بازار سرمایه در توسعه مالکیت فکری

-انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات توسط تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

-بررسی عوامل کلیدی موفقیت بر جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه۴ شهر تهران

-مدیریت منابع انسانی در نیروهای مسلح

-شناسایی و تبیین فاکتورهای تعیین کننده رتبه اعتباری؛ مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران

ادامه

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *